Νέο Κύμα

Άμεσα οικονομικά μέτρα για στήριξη της οικονομίας από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού

Τα μέτρα πρέπει να είναι κυρίως δημοσιονομικά, με έμφαση την αποφυγή της ύφεσης και τη μείωση της απασχόλησης που μπορεί να προέλθει από τη διαταραχή που φέρνει η εξάπλωση του κορωνοϊού στη διεθνή οικονομία.

Στο βαθμό που η κρίση αναμένεται να είναι προσωρινή, έτσι και τα προτεινόμενα δημοσιονομικά μέτρα πρέπει να έχουν προσωρινό και μη επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα.

Προκαταρτικά τέτοια μέτρα μπορεί να είναι τα εξής:

1. Προσωρινή μείωση του συντελεστή του ΦΠΑ σε τομείς που έχουν πληγεί ή αναμένεται να πληγούν από την επιδημία όπως για παράδειγμα ο τουρισμός και το λιανικό εμπόριο.

2. Προσωρινή αναστολή της αύξησης των εισφορών για το ΓΕΣΥ από δύο μέχρι και τρεις μήνες.

3. Επίσπευση αναγκαίων έργων του δημοσίου προκειμένου να διατηρηθεί η οικονομική δραστηριότητα. Τέτοια έργα θα μπορούσαν να είναι επισκευή δρόμων, αναβάθμιση υποδομών σχολείων, αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών στη δημόσια υπηρεσία, προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιοποίησης. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην αναβάθμιση των υποδομών στα κρατικά νοσηλευτήρια.

4. Οικονομικά μέτρα στήριξης ατόμων που μπαίνουν σε αυτοπεριορισμό μετά από επαφή ή πιθανή επαφή με άτομα ή επιστροφή από χώρες υψηλού κινδύνου, π.χ. συνέχιση της καταβολής του μισθού τους.

5. Άτομα ή εταιρείες που παρουσιάζουν καθυστερήσεις σε αποπληρωμές δανείων λόγω των οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού και που έχουν δάνεια τα οποία μέχρι πρότινος αποπληρώνονταν ομαλά ή είχαν τύχει αναδιάρθρωσης και ήταν στην μεταβατική περίοδο μέχρι να αποχαρακτηρισθούν σαν προβληματικά, θα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης μεταχείρισης, σε συνεργασία με την Κεντρική Τράπεζα / Ευρωπαϊκή Κεντρική. Αυστηρή εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ θα έχει αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα και θα οδηγήσουν σε περαιτέρω ύφεση.

Θεματική Επιτροπή Οικονομίας«Νέο Κύμα – Η Άλλη Κύπρος»

X