Ο Ακάμας δεν ανήκει ούτε στο Υπουργείο Εσωτερικών ούτε στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να αποφασίζει κατά το δοκούν και αυθαίρετα για μια τέτοια περιοχή–θησαυρό, όπως είναι ο Ακάμας! Όλοι οι αρμόδιοι φορείς έχουν βαρύτατη ευθύνη και ηθική υποχρέωση να προστατέψουν το περιβάλλον και τη χερσόνησο του Ακάμα.

Η εχεμύθεια την οποία επικαλείται ο Υπουργός Εσωτερικών, προς διασφάλιση της εγκυρότητας του εγχειρήματος, δεν είναι παρά ένα νομικό πάτημα για κάλυψη των «πασχόντων» σημείων του Σχεδίου. Έτσι το επιχείρημά του ότι μπορεί να υπάρξει νομικό κόλλημα εάν δημοσιοποιηθεί το Σχέδιο, πριν από τη γνωμάτευση του Τμήματος Περιβάλλοντος και πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενδέχεται να είναι και κατάχρηση εξουσίας.
Εξάλλου, στον Περί Διοικητικού Δικαίου Νόμο η βασική αρχή διοίκησης είναι η Αρχή της Χρηστής Διοίκησης και Καλής Πίστης προς τους πολίτες! Και αυτό είναι που απαιτούμε!

Επιπλέον, εφόσον το θέμα έφτασε στο Ευρωκοινοβούλιο, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι από το 2004 οι αποφάσεις, οι οδηγίες και οι κανονισμοί από την Ευρώπη υπερτερούν ακόμη και του Κρατικού Συντάγματος. Έτσι ο Κανονισμός 15 τον οποίο επικαλέστηκε ο Υπουργός Εσωτερικών δε έχει πια νομική ισχύ.

Η πρόθεση για δημιουργία μεγάλων οικισμών, ξενοδοχείων, εμπορικών κέντρων κλπ. εντός των προστατευόμενων περιοχών του Ακάμα καθώς και η απαίτηση κάποιων για αυθαίρετη δόμηση εντός της χερσονήσου είναι απαράδεκτη και ζημιογόνα για τη χώρα. Αντιλαμβανόμαστε ότι και πάλι μια γνωστή και μικρή μερίδα πληθυσμού θα επωφεληθεί από την «ανάπτυξη» αυτή, αλλά εμείς εργαζόμαστε για το σύνολο και για το γενικό καλό.

Η χερσόνησος του Ακάμα έχει μοναδικό φυσικό περιβάλλον, σπάνια και πλούσια βιοποικιλότητα, απαράμιλλη ομορφιά, μακραίωνη ιστορία και πλούσιο πολιτισμό.

Πρόκειται για πολύτιμα στοιχεία, που χρειάζεται να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε με προσοχή και σεβασμό.
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του Εθνικού Δασικού Πάρκου Ακάμα πρέπει να είναι επικεντρωμένα και να παρέχουν πρώτα απ΄ όλα προστασία στο φυσικό περιβάλλον και στη βιοποικιλότητα σε ολόκληρη τη χερσόνησο.

Παράλληλα πρέπει να εστιάσουν στα οφέλη που θα αποκομίσουν οι τοπικές κοινότητες και το κράτος, με γνώμονα πάντα η ανάπτυξη να είναι βιώσιμη.

Ο Ακάμας ανήκει σε όλους μας!

X